Vrácení a reklamace

Postup reklamace

  • Vyplňte a vytiskněte formulář
  • Přibalte ho ke zboží, které vracíte. Toto zboží vraťte do původního obalu a pečlivě zabalte do dobře vyztužené kartonové krabice nebo jiného dostatečně chráněného balení (jinak není možné vrácení uznat).
  • Odešlete na adresu viz níže.
  • Jakmile bude zboží doručeno k nám, zkontrolujeme, zda je v původním stavu (jak zboží, tak originální balení).
  • Poté vystavíme opravný daňový doklad a odešleme peníze zpět na váš účet.

Adresa pro vrácení zboží

HRST_designový obchod
Moskevská 27/14
460 01  Liberec

Kontakt

Michaela Bogarová

email: hrst.liberec@gmail.com

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. 

Když se spotřebitel rozhodne vrátit zboží bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, má nárok, aby mu prodejce vrátil částku odpovídající kupní ceně včetně dopravného, spotřebitel však platí poštovné spojené s vrácením zboží.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Nevyzvednuté zboží

V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, bude po kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením objednávky. Pokud se nám zásilka odeslaná na dobírku vrátí jako nevyzvednutá, odmítnutá, nebo nepřevzata bude zaslána výzva emailem na zaplacení zbytečně uhrazeného poštovného, se splatností do 14-ti dnů.

Výměna zboží

Zboží lze měnit – pouze nepoužité – zaslat na adresu HRST_designový obchod ,Moskevská 27/14 46001 Liberec – přiložit kopii dodacího listu a faktury + přiložit průvodní dopis, kde zákazník uvede, za jaké zboží chce zboží vyměnit (pokud nebude domluveno mailem/telefonem). Pokud bude nové zboží dražší, dofakturujeme rozdíl, v opačném případě je nutné uvést číslo účtu, kam bude vrácen přeplatek za toto zboží.

Lhůta na výměnu je 14 dní od data doručení zboží. Poštovné při výměně zboží si zákazník platí sám ve výši 150 Kč.